fbpx

Moje tijelo, moj dom

 

Na razini stanice, naša je povijest od trenutka začeća do danas, zapamćena u našem tijelu. Naša je fiziologija naša biologija.

U ovom ciklusu radionica putujemo kroz različite dijelove tijela. Osluškujemo što nam imaju reći svaki za sebe i kao cjelina. Neverbalni, skriveni svijet naše psihe otkriva naše stvarno Ja i njegovu Moć. Kroz dah, glazbu, pokret, ples, priču i crtež tragamo za izgubljenom istinom, autentičnim dijelovima sebe.

Art projekt je važan dio ovoga programa. Prevoditi ćemo jezik tijela na jezik simbola, a jezik simbola na jezik riječi. I tako u krug.

Ovaj se dubinski rad odvija u maloj grupi koja pruža osjećaj sigurnosti, granica i podrške. Svaki je član grupe vidljiv i važan te dobiva priliku raditi i individualno s terapeutkinjom.

Koristit ćemo elemente Terapije pokreta i plesa bazirane na metodi 5 Ritmova, Art terapije kao i Teoriju objektnih odnosa.

Program se sastoji od pet tematskih cjelina:

1. Radionica: Tečni ritam – Stopala i noge

Gdje je moje mjesto u svijetu? Smijem li biti vidiljv/a? Što ako moram promijeniti smjer u životu?  Kada stati, a kada krenuti dalje?

2. Radionica: Stakato ritam – Kukovi

Strast, seksualnost, reproduktivni instinkti, osjećaj otpuštanja (naspram zadržavanja), otvaranje užitku, igri i životnoj energiji – koja je priča mojih kukova?

3. Radionica: Kaos – Kralješnica, ramena i rebra

Koja vjerovanja o sebi odražava stav mojeg tijela? Koliko sam sposoban/na sagnuti se i činim li to u pravom trenutku? Koje emocije iz prošlosti nosim na leđima? Kad otvoriti srce, a kad ga zatvoriti? Kako mi dah pomaže u tome?

4. Radionica: Lirski ritam – Ruke i dlanovi

Ruke i dlanovi drže, daju, uzimaju, manipuliraju objektima, grle, hrane, udaraju, bacaju, pišu, guraju, kuhaju, heklaju, češljaju, njeguju, povezuju se s drugima, odmahuju i na još bezbroj načina komuniciraju ono što jesmo i osjećamo. Što bi moje ruke rekle da mogu pričati?

5. Radionica: Duboka tišina – Glava i um

Kako je moj um povezan s tijelom? Koje su moje maske? Koje su moje kvalitete koje skrivam? U čemu sam dobar/a, a ne želim da se vidi?

Tražite nešto drugo?

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je dublji i zahtijevniji emocionalni proces u kojem je ključna stvar odnos između terapeuta i klijenta.

Partnerska psihoterapija

Savjetovanje ima za cilj razviti bolju komunikaciju i suosjećanje, dok proces psihoterapije dublje mijenja partnerski odnos i ono što dvije individue donose u njega.

Online savjetovanje

Savjetovanje putem Skypa za one kojima je ova usluga nedostupna s obzirom na mjesto života ili nepoznavanje jezika.

Savjetovanje

Savjetovanje je kratkotrajni, na cilj usmjereni proces rješavanja konkretnog problema.