fbpx

C J E N I K
Sophia, Obrt za usluge, vlasnik Sandra Karabaić
Janka Polić Kamova 63, 51000 Rijeka
OIB 11183905035

 

Savjetovanje (60 min) 250 kn
Online savjetovanje (60 min) 300 kn
Individualna psihoterapija (60 min) 300 kn
Bračna/partnerska psihoterapija (60 min) 400 kn
 Čitalački klub online (Biblioterapija)  750 kn
 Kućna posjeta (60 min) 450 kn


Inicijalni intervju (45 min) 100 kn
Radionica (2,5 sata) 100 kn
Radionica (4 sata) 250 kn
Cikus radionica (5 tjedana) 500 kn
Cikus radionica (6 tjedana) 600 kn
Ciklus radionica (12 tjedana) 1200 kn
Vikend radionica 700 kn


Prigovor vezan za račun ili kakvoću usluge možete podnijeti pismenim putem u roku od 30 dana od dospijeća računa.