fbpx

#37 Pogubni utjecaj srama

Sram je jedna od najkontradiktornijih osjećaja usporedi li se učestalost pojavljivanja u emocionalnome životu i onome koliko mu se pridaje pažnja. U psihoterapiji se često radi sa ljutnjom, strahom, tugom, krivnjom ali rijetko, ako ikad, sa sramom. Ova je emocija rijetka jer se ljudi srame svojega srama. Rezultat je da sram ostaje skriven od očiju drugih, ali i od naših vlastitih očiju.

Riječ “sram” ima indo-europske korijene (skam, skem) i znači “sakriti se”. Drugim riječima: “Ne mogu te vidjeti pa ni ti ne možeš vidjeti mene”.

Sram je prirođeni afekt koji ima važnost za razvoj identiteta, svjesnosti i osjećaja samopoštovanja. Odnosi se na vjerovanje tko smo. Za razliku od srama, krivnja se odnosi na ono što smo učinili, a nismo trebali ili nismo učinili, a trebali smo.

Pročitaj više

#27 Kuda idem?

„Najvažnija stvar koju možemo dati svojoj djeci su korijeni i krila.“

Odgovori na pitanja „odakle dolazim?“ i „tko sam?“ uveliko utječu na odluke i izbore koji odgovaraju na pitanje „kuda idem?“ To pitanje odnosi se na viziju nas kakvi želimo biti u budućnosti. Kojim poslom se želimo baviti? Kakvog partnera/partnericu biramo? Želimo li imati obitelj ili ne? Kako ćemo provoditi slobodno vrijeme? Koliko ćemo zarađivati novaca i na što ćemo ga trošiti? Želimo li ulagati u sebe ili vanjske, materijalne stvari?

Pročitaj više

#24 Lažna Ličnost

Oko druge godine života dijete počinje stjecati pojam o sebi. To je onaj trenutak kada sebe počinje oslovljavati s „ja“. Prestaje se obraćati sebi u trećem licu jednine i zvati se imenom. Prepoznaje sebe u ogledalu i svjesno je da je odvojeno od drugih bliskih osoba, posebno majke.

Pročitaj više