Individualna psihoterapija

 

P

sihoterapija je vremenski duži i emocionalno dublji proces od savjetovanja.

Najvažniji dio psihoterapijskog procesa je naš odnos. Pokušati ću razumjeti što se događa između nas “sada i ovdje”, kroz Vaše naočale. Da bih to mogla, važno je prisjetiti se važnih osoba i događaja iz prošlosti. Terapijski je proces verbalni, imajući u vidu da je ljudsko biće višeslojno te da su emocije, ponašanje i fizičko tijelo povezani.

Seanse se održavaju jednom tjedno. Dogovaraju se uvijek u isto vrijeme (ako je moguće). Prve tri seanse su “probne”. Nakon njih, zajedno odlučujemo o cilju i trajanju terapijskog procesa.

Kratkotrajna, na cilj usmjerena psihoterapija može trajati od 10 do 30 seansi.

Dubinska psihoterapija traje najmanje 1 godinu.

Integrativna psihoterapija je sinteza humanističke psihoterapije, teorije objektnih odnosa, psihoanalitičke self psihologije te razvojne psihologije koja se temelji na radovima Johna Bowlbya, Margaret Mahler, Danijela Sterna i dr. U sebi sadrži teorije iz Gestalt terapije, Transakcijske analize, na klijenta orijentirane psihoterapije, tjelesne psihoterapije, obiteljske psihoterapije, bihevioralne psihoterapije i dr. Osnovni pojmovi Integrativne psihoterapije su: kontakt, odnos, ego status i životni skript.

Tražite nešto drugo?

Savjetovanje

Savjetovanje je kratkotrajni, na cilj usmjereni proces rješavanja konkretnog problema.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je dublji i zahtijevniji emocionalni proces u kojem je ključna stvar odnos između terapeuta i klijenta.

Partnerska psihoterapija

Savjetovanje ima za cilj razviti bolju komunikaciju i suosjećanje, dok proces psihoterapije dublje mijenja partnerski odnos i ono što dvije individue donose u njega.

Obiteljska psihoterapija

Na obitelj se gleda kao na najveći resurs, a psihoterapija je usmjerena na rješavanje aktualnih problema.

Grupna psihoterapija

Grupa je svijet u malom. U grupi imamo priliku biti u odnosu s različitim ljudima, izražavati sebe i čuti kako nas drugi vide.

Online savjetovanje

Savjetovanje putem Skypa za one kojima je ova usluga nedostupna s obzirom na mjesto života ili nepoznavanje jezika.