Individualna psihoterapija

 

P

sihoterapija je vremenski duži i emocionalno dublji proces od savjetovanja.

Najvažniji dio psihoterapijskog procesa je naš odnos. Pokušati ću razumjeti što se događa između nas “sada i ovdje”, kroz Vaše naočale. Da bih to mogla, važno je prisjetiti se važnih osoba i događaja iz prošlosti. Terapijski je proces verbalni, imajući u vidu da je ljudsko biće višeslojno te da su emocije, ponašanje i fizičko tijelo povezani.

Seanse se održavaju jednom tjedno. Dogovaraju se uvijek u isto vrijeme (ako je moguće). Prve dvije seanse su “probne”. Nakon njih, zajedno odlučujemo o cilju i trajanju terapijskoga procesa.

Kratkotrajna, na cilj usmjerena psihoterapija može trajati do deset seansi.

Dubinska psihoterapija traje najmanje šest mjeseci.

Integrativna psihoterapija je sinteza humanističke psihoterapije, teorije objektnih odnosa, psihoanalitičke self psihologije te razvojne psihologije koja se temelji na radovima Johna Bowlbya, Margaret Mahler, Danijela Sterna i dr. U sebi sadrži teorije iz Gestalt terapije, Transakcijske analize, na klijenta orijentirane psihoterapije, tjelesne psihoterapije, obiteljske psihoterapije, bihevioralne psihoterapije i dr. Osnovni pojmovi Integrativne psihoterapije su: kontakt, odnos, ego status i životni skript.

Tražite nešto drugo?

Savjetovanje

Savjetovanje je kratkotrajni, na cilj usmjereni proces rješavanja konkretnog problema.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je dublji i zahtijevniji emocionalni proces u kojem je ključna stvar odnos između terapeuta i klijenta.

Partnerska psihoterapija

Savjetovanje ima za cilj razviti bolju komunikaciju i suosjećanje, dok proces psihoterapije dublje mijenja partnerski odnos i ono što dvije individue donose u njega.

Obiteljska psihoterapija

Na obitelj se gleda kao na najveći resurs, a psihoterapija je usmjerena na rješavanje aktualnih problema.

Grupna psihoterapija

Grupa je svijet u malom. U grupi imamo priliku biti u odnosu s različitim ljudima, izražavati sebe i čuti kako nas drugi vide.

Online savjetovanje

Savjetovanje putem Skypa za one kojima je ova usluga nedostupna s obzirom na mjesto života ili nepoznavanje jezika.