Edukacijska rehabilitacija

 

Socijalna pedagogija

Socijalno pedagoška dijagnostika i tretman namijenjeni su djeci, adolescentima i odraslima koji su u riziku za razvoj i/ili ispoljavaju poremećaje u ponašanju. To su rizična i neprihvatljiva ponašanja, predelinkventna, antisocijalna i kriminalna ponašanja.

Mišljenje socijalnog pedagoga je moguće dobiti nakon najmanje 3 dijagnostička susreta u trajanju od 45 min.

Nakon dijagnostičkog postupka dogovaramo cilj i trajanje tretmama, i to u suradnji s djetetom/adolescentom, roditeljima, školom ili ustanovom socijalne skrbi.

KORISNE POVEZNICE

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Hrvatska udruga socijalnih pedagoga (HUSP)

 

Tražite nešto drugo?

Savjetovanje

Savjetovanje je kratkotrajni, na cilj usmjereni proces rješavanja konkretnog problema.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je dublji i zahtijevniji emocionalni proces u kojem je ključna stvar odnos između terapeuta i klijenta.

Partnerska psihoterapija

Savjetovanje ima za cilj razviti bolju komunikaciju i suosjećanje, dok proces psihoterapije dublje mijenja partnerski odnos i ono što dvije individue donose u njega.

Obiteljska psihoterapija

Na obitelj se gleda kao na najveći resurs, a psihoterapija je usmjerena na rješavanje aktualnih problema.

Grupna psihoterapija

Grupa je svijet u malom. U grupi imamo priliku biti u odnosu s različitim ljudima, izražavati sebe i čuti kako nas drugi vide.

Online savjetovanje

Savjetovanje putem Skypa za one kojima je ova usluga nedostupna s obzirom na mjesto života ili nepoznavanje jezika.